Fråga 1 / 10

Visuell intelligens

Vilken figur är nästa i raden?